Masterlock cijfer slot. Voorzien van 5 wisselbare codes.
Alleen voor VASTE gebruikers.